Sommer 2014:

ALM
ohne Bettwäsche

mit Bettwäsche

pro Tag
55,00 Euro
65,00 Euro
Ortstaxe pro Person/Tag
2,00 Euro
2,00 Euro
Endreinigung
25,00 Euro
25,00 Euro